Πακέτα Εξοπλισμού

Η Anateco έχει επεκτείνει τόσο την τεχνολογία της όσο και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς. Με συστήματα κοπής και συγκόλλησης αλλά και συμπληρωματικές υπηρεσίες, η Anateco μπορεί να βοηθήσει τους κατασκευαστές, παρέχοντας υψηλής ποιότητας λύσεις αλλά και οικονομικά και αποδοτικές πακέτα εξοπλισμού.

Προμηθεύουμε την Ελληνική Κρατική Εταιρεία Ηλεκτρισμού (ΔΗΜΌΣΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.) με βιομηχανικό εξοπλισμό για τις ανάγκες εξυπηρέτησης και συντήρησης, από την ίδρυση της εταιρείας.

Εξοπλισμός όπως μηχανήματα κοπής/συγκόλλησης/διαμόρφωσης/επεξεργασίας χάλυβα, χειρισμού υλικών, αλλά και εξοπλισμός δοκιμών, έχει παραδοθεί στη ΔΗΜΌΣΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΎ Α.Ε. και εξακολουθεί να υποστηρίζεται στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα.

Τα ολοκληρωμένα πακέτα εξοπλισμού, καθώς και η τεχνογνωσία και οι υπηρεσίες μας είναι ένας μοναδικός συνδυασμός που προσφέρει μόνο η Anateco, με γρήγορες και ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης. Οι τεχνικοί μας έχουν εκπαίδευση στα λέιζερ καθώς και μεγάλη πείρα στη χρήση του εξοπλισμού μας και άλλων μηχανημάτων σε μηχανουργεία.

Η ομάδα μας παρέχει:

 1. Σχεδιασμό έργων και υλικοτεχνική υποστήριξη
 2. Εγκατάσταση και διαμόρφωση νέου εξοπλισμού
 3. Υποστήριξη έκτακτης ανάγκης με μέσο χρόνο απόκρισης μικρότερο από 24 ώρες
 4. Κατάρτιση των χειριστών εξοπλισμού και του προσωπικού συντήρησης

Επίσης αναλαμβάνουμε την προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης για Νέα Έργα Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κέντρα Εξυπηρέτησης) μέσω της συνεργασίας μας με διεθνείς εργολάβους ενεργειακών σταθμών.

Σημαντικά έργα έχουν παραδοθεί με επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η ANATECO παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα, για τις απαιτήσεις του Κέντρου Συντήρησης ενός Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας:

 1. Αποσαφήνιση της μελέτης
 2. Εκτίμηση προϋπολογισμού
 3. Λεπτομερής πρόταση με βάση τις απαιτούμενες προδιαγραφές των πελατών, με τεχνική τεκμηρίωση και επεξήγηση
 4. Εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση διακοπής της τεχνολογίας ή ειδικών συνθηκών περιβάλλοντος (π.χ. θερμότητα, υγρασία)
 5. Χωροταξικός σχεδιασμός της διάταξης των μηχανημάτων
 6. Τεκμηρίωση
 7. Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση εξοπλισμού
 8. Εγκατάσταση και εκπαίδευση κατά την παράδοση
 9. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική υποστήριξη

Έχοντας συσσωρεύσει όλη αυτήν την γνώση και συμβαδίζοντας με τις νέες τεχνολογίες καθώς και την μελέτη του εργαστηριακού σχεδιασμού, η ANATECO είναι σήμερα μια εξειδικευμένη και έμπειρη εταιρεία στην προμήθεια και συντήρηση μηχανημάτων εξοπλισμού για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όσον αφορά στον τομέα της συντήρησης.