ΑΝΑΤΕΚΟ Α.Ε. - Μηχανήματα επεξεργασίας & Laser κοπής μετάλλου

Reliable solutions, for over 40 years

Προμήθεια αξιόπιστων λύσεων βιομηχανικού εξοπλισμού για κοπή, συγκόλληση και λοξοτόμηση μετάλλων. Η ΑΝΑΤΕΚΟ εισάγει και κατασκευάζει τα δικά της μηχανήματα laser κοπής μετάλλου (Anateco Cutting Systems). 

Η ΑΝΑΤΕΚΟ είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της προμήθειας, εγκατάστασης, μετασκευής και συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού των περισσότερων τύπων εφαρμογών. Ξεχωρίζει για το μακροχρόνιο ιστορικό της στην αξιολόγηση, το σχεδιασμό και την προμήθεια προσαρμοσμένων, αξιόπιστων λύσεων για τους πελάτες της.

Για περισσότερα από 40 χρόνια, διατηρεί σταθερά ένα προφίλ αιχμής, με γνώμονα την τεχνολογία, ενεργώντας είτε ως πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων είτε ως υπεργολάβος. Είναι μια τεχνική εταιρεία που συνεργάζεται στενά με τους πελάτες της για να προσαρμόσει τις λύσεις της στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους και να εγγυηθεί αποτελεσματικότητα, ευελιξία και αξιοπιστία.

Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας:

Η ΑΝΑΤΕΚΟ ΑΕ παρέχει ολιστικές υπηρεσίες για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση πάσης φύσεως μηχανημάτων κοπής μετάλλων και άλλων λύσεων βιομηχανικού εξοπλισμού.

Δραστηριότητες και υποστήριξη:

Η ομάδα των εκπαιδευμένων και ικανών επαγγελματιών μας είναι έτοιμη να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες όπως: παράδοση & εγκατάσταση, διαμόρφωση, (διαχείριση έργου, μηχανική) κ.λπ.

Πιστοποιήσεις ασφάλειας και ποιότητας:

Είμαστε επίσημα πιστοποιημένοι με το ISO 9001, το οποίο διαβεβαιώνει ότι διαθέτουμε την εμπειρία, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή πρόληψη παραβιάσεων ασφάλειας και την προώθηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υποστήριξη:

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την αγορά του κατάλληλου προϊόντος ή ολοκληρωμένων συστημάτων εξοπλισμού.

Παράδοση και εγκατάσταση:

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία εισαγωγής, εκτελωνισμού και μεταφοράς.

Η πλήρης εγκατάσταση πραγματοποιείται από την έμπειρη ομάδα μας στην περιοχή σας.

Εκπαίδευση:

Είμαστε μαζί σας όχι μόνο για τη διαδικασία εκπαίδευσης των μηχανημάτων μας αλλά και για τον ποιοτικό έλεγχο.

Τεχνική Υποστήριξη & After Sales:

Προσφέρουμε δια βίου τεχνική υποστήριξη με διάφορους τρόπους, τόσο επιτόπου όσο και εξ αποστάσεως, αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης μετά την πώληση.

Σχέδιο:

Παρέχουμε εξειδικευμένα τεχνικά σχέδια και λύσεις από την εγκατάσταση έως την εμπορευματοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων για όλες τις ανάγκες.

Μηχανήματα
Μηχανήματα