Ανακατασκευές/ Αναβαθμίσεις

Προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές στη σύγχρονη βιομηχανική αγορά, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να επεκτείνουν τις ικανότητές τους είτε επενδύοντας σε νέα μηχανήματα και εξοπλισμό που δεν διαθέτουν επί του παρόντος, είτε προσθέτοντας περισσότερες τεχνολογικά προηγμένες δυνατότητες στα ήδη υπάρχοντα.

Η πιο κοινή πρακτική είναι η αντικατάσταση παλαιότερων μηχανημάτων με νεότερα και πιο προηγμένα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά το κόστος και ταυτόχρονα οι διαφορές όσον αφορά στην τεχνολογία και την καινοτομία ενδέχεται να μην είναι αξιοσημείωτες. Ως εκ τούτου, μια λύση με σαφή αναλογία κόστους/οφέλους, που ονομάζεται μετασκευή, είναι εξαιρετικά συμφέρουσα για τις εταιρείες.

Αυτή η διαδικασία είναι μια έξυπνη και αποδοτική επιλογή που επιτρέπει τόσο την ενημέρωση ενός ήδη εγκατεστημένου μηχανήματος χωρίς περαιτέρω ανάγκη για ηλεκτρικές ή άλλες προσαρμογές, όσο και την αναδιοργάνωση οποιασδήποτε περιοχής παραγωγής. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι εργασίες μετασκευής μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση του μηχανήματος σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (σε σύγκριση με την αρχική του κατάσταση), εξοικονομώντας έως και 50% σε σύγκριση με την αγορά ενός νέου μηχανήματος.

Το εξαιρετικά εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό της Anateco διαθέτει τις γνώσεις και τις δυνατότητες που αναζητάτε σε έναν κατασκευαστικό συνεργάτη. Το εύρος της τεχνογνωσίας που έχουμε αποκτήσει μέσα από σχεδόν 40 χρόνια λειτουργίας, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Η Anateco είναι σε θέση να προσφέρει ολιστικές- τόσο fixed όσο και προσαρμόσιμες- λύσεις για τη συνολική ανάπτυξη του εξοπλισμού σας – και μπορούμε να το εγγυηθούμε!