Τεχνική Υποστήριξη

Ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας μας είναι ότι παρέχουμε εξ’ολοκλήρου την τεχνική υποστήριξη του διαθέσιμου εξοπλισμού μας.

Η τεχνογνωσία της ομάδας μας για την αντιμετώπιση μηχανικών, ηλεκτρολογικών αλλά και ζητημάτων αυτοματισμού, και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας από τους αντιπροσωπευόμενους κατασκευαστές, εγγυώνται την άμεση ανταπόκριση και την απρόσκοπτη επίλυση κάθε προβλήματος μετά την πώληση.

Στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα, διατηρούμε κέντρο αποθήκευσης  ανταλλακτικών και αναλώσιμων για έκτακτες ανάγκες, το οποίο μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μιας γραμμής παραγωγής 24/7. Το έμπειρο προσωπικό μας στο τμήμα ανταλλακτικών, εξυπηρετεί με το ίδιο επίπεδο αφοσίωσης είτε την προμήθεια ενός σφιγκτήρα είτε μιας μητρικής πλακέτας μιας μονάδας plc.

Τέλος, όσον αφορά στην υποστήριξη πριν από την πώληση, δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε την ακεραιότητα των συμβουλών μας. Η φήμη μας ως πάροχος λύσεων υψηλής ποιότητας, διαθέσιμων για άμεση λειτουργία σημαίνει πολλά περισσότερα για εμάς από την πώληση ενός μηχανήματος. Εάν οι απαιτήσεις σας υπερβαίνουν τις δυνατότητες του εξοπλισμού μας, θα σας συμβουλεύσουμε ανάλογα.